FORMACIÓ

Conferencia "Arròs, salut, nutrició i sostenibilitat"

27 d’octubre de 2020

Auditorium de l’Edifici de l’Ajuntament – Seminaris CdT online

 

Activitats de la Cátedra Carmencita