INVESTIGACIÓ

La tapa com expressió d’un estil de convivència: ¿una oportunitat para la comensalitat?

 

Bernabeu-Mestre, J.

 

Bernabeu-Mestre, J. La tapa com expressió d’un estil de convivència: Una oportunitat per a la comensalitat? Revista Espanyola de Cultura Gastronòmica 2018: 27-35.

Altres activitats de la Càtedra Carmencita