DIVULGACIÓ

Sobre la responsabilitat individual en matèria de salut

Josep Bernabeu-Mestre

Post publicat en Facebook el 7 de maig de 2020

A propòsit de la desescalada, aquests dies s’està parlant molt de la responsabilitat dels ciutadans. Està molt bé reclamar seny i col·laboració a la ciutadania, però també resulta oportú recordar que la responsabilitat individual s’ha de completar amb la responsabilitat social en matèria de salut. Els ciutadans no son els responsables únics de la seua salut. No sempre tenen la possibilitat real d’escollir estils de vida més o menys saludables i/o disposen dels mitjans. Pensem, per exemple, en la manca de mascares per a tothom o en les dificultats per accedir a espais comunitaris on guardar adequadament la distància social. Cal desenvolupar activitats socials orientades a generar aquelles intervencions que permeten transformar, en un sentit favorable per a la salut, les condicions del medi ambient, laboral o de vida dels grups humans. L’educació per a la salut pot ajudar als ciutadans a adoptar i mantenir hàbits saludables, a fer un ús responsable dels serveis de salut, i a prendre decisions individuals i col·lectives, amb la finalitat de millorar l’estat de salut i del medi on viuen. Caldria anar pensant, també, en més iniciatives i programes de educació que ens ajuden en la lluita contra el coronavirus i a defensar-nos de possibles infeccions.

Activitats de la Càtedra Carmencita