CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

PREMI AL MILLOR TREBALL FINAL DE MÀSTER EN RECUPERACIÓN I DIVULGACIÓ DEL PATRIMONI CULINARI I GASTRONÓMIC TRADICIONAL DE LA PROVINCIA D'ALACANT
ACTA DEL JURAT DEL PRIMER PREMI Al MILLOR TREBALL DE FI DE MÀSTER